Adelshus (Oversikt)

Her er en oversikt over de mest kjente adelshusene i New Faerun.

Drow adelshus

På Oppvåkningen bestemte Elendar DeVir for at det ville finnes bare ETT adelshus som alle drow skulle innordnes under, og dette var De’Vir. Resten ble oppløst eller slaktet.

Elendar brydde seg derimot ikke noe om tilstanden til de andre non-drow adelshusene, ettersom han ikke så på dem som en trussel. Dette kan bira til å forklare hvorfor The Chosen har trangen for å støtte adelshus blant non-drows, ettersom det medfører at spillebrikkene kommer på brettet igjen..

De’Vir

Non-drow adelshus

Chosen som er interessert i å overvinne hverandre på den politiske arenaen, investerer sin interesse og ressurser i et dødelig hus. Reglene er at det må styres av en dødelig (ikke-alv), og det må være anerkjent av den andre adelen. The Chosen har ikke lov til å bruke sin makt til å utslette andre hus (selv om det har skjedd, med store konsekvenser for den ansvarlige), eller manipulere andre direkte (en ofte brutt regel… med ulike sanksjoner).

Mot slutten av året avholdes den store Oppsummeringen, hvor bragdene og ressursene til hvert hus gjennomgåes (av en nøytral dommer). Det huset, og Chosen, som vinner fortjener gunsten til Elendar og Lolth, og andre goder.

Hollister
Cormaeril
Morn
Quallem
Norjah
Orbus

Adelshus (Oversikt)

Shards of the Godsbane: Resonance Emir