Unity

Chosen

Description:

“We are legion.”

Dere har hørt rykter om en Chosen som har spesialisert seg i å dominere sinn, og forme de til hans forvridde glede..

Base: Athkatla

High Chosen

Bio:

Unity

Shards of the Godsbane: Resonance Emir