Shards of the Godsbane: Resonance

Godchronicle Ledger Chapter 3

Godchronicle_Ledger_P9.PNG
Godchronicle_Ledger_P10.PNG
Godchronicle_Ledger_P11.PNG

Comments

Translated entry #45 from THE PATTERN:

“Her Vanity and Adulation is both a Nectar and a Poison for Her Songs. The former, a sickness slowly eats away, the latter she desperately clings to. Be afraid of the Wrath of a lost Beauty. "

Godchronicle Ledger Chapter 3
 

Adulation? “excessive admiration or praise”? Mener ikke å være Pedantisk, men det blir store meningsforskjeller i slike gåtetekster avhengig av hvilke ord man bruker.

Godchronicle Ledger Chapter 3
 

Adulation er riktig, ja :)

Godchronicle Ledger Chapter 3
 

Så det er noen som gir henne overdreven beundring, hvilket hun prøver å holde på avstand?

Godchronicle Ledger Chapter 3
 

hm, greit. “at bay” var kanskje ikke riktig. Skal forandre ovenfor :)

Godchronicle Ledger Chapter 3
Madsvg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.