Tag: wizard

Results

  • Eowelas Celeb-Ithil

    Eowelas kommer fra Silverymoon og er nært knyttet til denne byen og dens idealer fra før oppvåkningens dag. Eowelas er tidligere "kamp-magiker" og var på oppvåkningens dag medlem av "The Spellguard of Silverymoon". Siden magikere blir jaktet på i denne …