Tag: fighter

Results

  • Naviru Malekith

    Med en oppvekst i Moonwood, førte det tidlig Nivaru til å lære seg kunsten å overleve og sloss. Men som en av de mest intelligente i landsbyen fikk han tidlig opplæring av de lærde i et håp om at han skulle vie seg til rekkene som en av magikerne. Dette …