Tag: cleric

Results

  • Rogar Stormhammer

    Rogar er er ein mørksinding og alvorlig dverg. Han drikker tungt når det ikkje er pressende ting som må gjørest. Han er ogso ein dreven smed, og lage våpen, rustninger, stoler og bygg av stein. Han står rundt 1,50 høg og 95 kg. Han har rødt hår, men …